تبلیغات
del shekaste - حـــ ــکم دل . . . !
تاریخ : سه شنبه 18 شهریور 1393 | 09:41 ق.ظ | نویسنده : salman

بـــآر  آخــــ ـر    دسـتـ آخــ ـر

مـــ ـن ورق را بـــا دلــــــ ــم بر میزنـــــ ــم 

بــار دیــ ـگر حـــ ــکم کــ ـن امــ ـآ نه بـــ ـی دل  بــ ـا دلــ ــت حــ ــکم کن 

حـــ ــکم دل . . . !

هــ ـرکه دل دارد بینــ ـدازد وســ ــط  تــا کــ ــه مــ ـا هــ ـم دل هــ ـآیمــ ـآن را رو کنــ ـیم 

دل کــ ـه روی دل بیــ ـفتد عــــشــق  حاکـــ ـم مــ ـی شود 

پــ ـس به حــ ـکم عـ ـشـ ـق بــ ـازی میـ ـکنیم 

ایــ ـن دل  مــ ـن !

رو بــ ـکن حــ ـالا دلــ ـت را . 

دل نــ ـداری بــ ـر بزن انــ ـدیشه  ات را ... 

حــ ـکم لازم ..  دل ســ ـپردن دل گــ ـرفتن . . هــ ـردو لازم .. !


  • وکیل
  • ایران رمان
  • کارت شارژ همراه اول