تبلیغات
del shekaste - مـیـــــ ـرم
تاریخ : سه شنبه 18 شهریور 1393 | 09:27 ق.ظ | نویسنده : salman


 مـیـــــ  ـرم 
بـــــ ــغض خواهی کرد . . .  
اشک های خواهی ریخــــ ـت
غصه ها خواهی خورد 
نفرینم خواهی کرد .. ! 
دوســ ـت ترم خواهی داشت 
یک شــ ـب فراموشم خواهی کرد 
فردایش به یــ ـادت خواهم آمد 
عاشــ ـق تر خواهی شد 
امــ ـید خواهی داشت ...!
 چشم به راه خواهــ ـِی ماند .. ! 
و یک روز 
یک روز خیلی بد .. !

رفتنم را برای همیـــ ـشه باور خواهی کرد 
ناامــ ـید خواهی شد 
و من برایت چیــ ـزی خواهی شد 
مثل یک خاطــ ـره ی دور .. . . 
تلــــخ و شیرین ولـ ـ ـ ـِـی خیلی د ـــــــ و ــــــــــ ر . . . 

و من در تمــ ـآم این مدت 
غصه ها خواهــ ـم خورد 
اشــ ـک ها خواهم ریخت 
خودم  را  نفــ ـرین خواهم کرد
تمام لحظــ ـه ها را به یـــ ـادت خواهم بـــــــود  
 امـــ ـیِد خواهم داشت 
به پایداری  " عشق

و رفتن را چیزی بجــــــ ـز عاشـــــــِق ماندن نخواهم دانست 

نخواهی فهمید درکــ ـم نخواهی کرد 

صحبت از عاشــ ـق بودن نیست 
        صحبت از عاشــ ـق ماندن است . . .. ! 

 گاهی .. ! برای اثبات عشــ ـق باید رفت . . . . . !
و 
خودم از رفته گانم . !!!


"  نیکی  فیروزکوهی  . "


  • وکیل
  • ایران رمان
  • کارت شارژ همراه اول